Friday, 27 July 2018

MAKLUMAT MENGENAI IBADAT HAJI

Ibadat haji merupakan Rukun Islam yang kelima, diwajibkan hanya sekali sahaja dalam seumur hidup ke atas setiap Muslim yang mampu. Namun tidak menjadi halangan bagi sesiapa yang mampu mengulanginya berkali-kali. Kebanyakan rakyat Malaysia yang kaya atau berkemampuan menunaikan ibadat haji melebihi daripada sekali, selain berulang-ulang kali menunaikan ibadat umrah. 

Ibadat haji seringkali dikatakan sebagai panggilan atau jemputan untuk mengunjungi Rumah-Nya. Ia juga dikenali perjalanan memenuhi panggilan Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan Ibrahim dan puteranya, Ismail, membangunkan kembali Kaabah. Setelah mereka membersihkan tempat ibadat itu, Allah memerintahkan pula Ibrahim untuk menyeru manusia agar mengerjakan haji.

Kewajipan menunaikan ibadat haji adalah berdasarkan dalil daripada al-Quran dan sunah Rasulullah. Firman Allah bermaksud: “Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah (Kaabah), iaitu mereka yang sanggup pergi ke sana.” (Surah Ali Imran, ayat 97).

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 196 yang bermaksud: “Sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah.”

Kewajipan mengerjakan ibadat haji juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan dijelaskan melalui sabda baginda. 

Hadis diriwayatkan oleh Muslim yang bermaksud: “Islam dibina di atas lima perkara, iaitu mengakui tiada Tuhan yang sebenarnya mesti disembah selain Allah dan mengakui bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, membayar zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan.”

Ibadat haji agak unik kerana memerlukan tempat khusus dan pada masa khusus.  Ibadat haji dilaksanakan di sekitar Makkah dan masanya hanya dari 9 hingga 13 Zulhijjah sahaja setiap tahun, iaitu hanya lima hari. Tempoh itu untuk melaksanakan semua perkara yang termasuk dalam wajib haji. Masa lebih pendek jika jemaah hanya melakukan rukun haji dan meninggalkan wajib haji.

Rukun Haji ialah perlakuan atau upacara yang mesti dilakukan dan menentukan sah atau batal haji yang dilakukan. Manakala wajib haji ialah perlakuan yang mesti dilakukan, dan sekiranya tidak dilakukan hajinya tetap sah tetapi wajib dibayar dam.

Rukun haji ialah niat mengerjakan haji serta ihram, wukuf di Arfah pada 9 Zulhijjah, tawaf Kaabah, sei, bercukur dan melakukan rukun itu secara tertib (mengikut susunan). 

Manakala wajib haji ialah pertamanya niat ihram di miqat. Kedua, bermalam di Muzdalifah pada 10 Zulhijjah. Ketiga, melontar di Jamratul Aqabah pada 10 Zulhijjah.  Keempat, bermalam di Mina pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kelima, melontar di ketiga jamrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan, keenamnya ialah menjauhi daripada perkara yang dilarang semasa ihram. 
  
Masa sekitar 40 hari yang diambil oleh jemaah haji kita adalah tempoh masa yang paling sesuai bagi ‘melengkapkan’ dan memberi peluang melakukan ibadat lebih lama di Makkah dan Madinah, selain masa berkaitan perjalanan. 

Contohnya, jemaah haji kita akan berada di Madinah untuk sekurang-kurangnya lapan hari bagi memberi peluang bersembahyang di Masjid Nabi sekurang-kurangnya 40 waktu sembahayang. Sedangkan, berada dan bersembahyang di Masjid Nabi tidak termasuk dalam rukun dan wajib haji. 

Ibadat haji hanya diwajibkan ke atas orang yang mampu. Maksud mampu di sini amat luas.  Umumnya di kalangan masyarakat kita mengaitkan istilah mampu hanya pada soal kewangan. 

Hakikatnya, mampu di sini merangkumi segala aspek berkaitan ke arah terlaksananya ibadat haji. Selain soal kewangan, perkara lain termasuk dalam konteks mampu ialah kesihatan, aman, keselamatan, kehendak undang-undang dan peluang. 

Sesiapa yang tidak menunaikan ibadat haji disebabkan terhalang tidak mampu, maka tidak jatuh dosa terhadapnya. Umpamanya, seseorang yang telah cukup simpanannya untuk perbelanjaan ke Makkah, tidak berpeluang melakukannya disebabkan terpaksa menunggu giliran ditetapkan pihak berkuasa, maka orang itu tergolong sebagai tidak mampu untuk tahun berkenaan.

Dalam soal ini, sesiapa yang pernah menunaikan haji wajar memberi keutamaan kepada orang yang belum pernah. Terdapat orang yang berulang-ulang kali menunaikan haji, secara tidak langsung sebenarnya telah merampas atau menyekat hak orang yang belum pernah.  Sedangkan ibadat haji hanya wajib dilakukan sekali sahaja dalam seumur hidup.

Ibadat haji mula diwajibkan ke atas umat Islam pada tahun ke-6 Hijrah, iaitu apabila turunnya ayat 97, surah Ali Imran. Pada tahun itu Nabi Muhammad bersama kira-kira 1,500 orang Islam berangkat ke Makkah untuk menunaikan fardu haji. 

Bagaimanapun hasrat itu terhalang disebabkan bantahan kaum Quraisy. Peristiwa tersebut membawa kepada termeterai Perjanjian Hudaibiyah yang antara lain menyebut umat Islam ditegah melakukan ibadat Haji pada tahun tersebut, tetapi dibenarkan berbuat demikian pada tahun berikutnya. 

Pada tahun ke 7 Hijrah Nabi Muhammad hanya ke Makkah menunaikan umrah. Umat Islam kali pertama mengerjakan ibadat haji adalah pada tahun ke 9 Hijrah.  Kumpulan seramai 300 umat Islam menunaikan ibadat haji pada tahun tersebut diketuai Saidina Abu Bakar. 

Nabi Muhammad menunaikan fardu haji pada tahun ke-10 Hijrah. Rasulullah bersama rombongan merentas padang pasir berjalan selama sembilan hari dari Madinah menuju ke Makkah.

Ketika wukuf di Arfah, Nabi Muhammad memberi khutbah dan antara kandungan khutbah ialah: "Wahai sekalian umat manusia, dengarlah percakapanku ini, kerana aku tidak tahu boleh jadi aku tidak lagi berjumpa kamu selepas ini di tempat wukuf ini buat selama-lamanya."

Di Arafah jugalah turun wahyu terakhir iaitu ayat 3 surah al-Maidah yang bermaksud: "Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku cukupkan nikmatku ke atas kamu dan aku reda Islam itu menjadi agama untuk kamu."

Ibadat haji menghimpunkan seluruh umat Islam dari seluruh pelusuk dunia untuk tujuan dan maksud yang sama. Sekarang ini kira-kira dua juta umat Islam menunaikan ibadat haji setiap tahun. Jumlah itu adalah yang mampu diuruskan oleh pihak berkuasa Arab Saudi.  Jika tidak, sudah tentu bilangan jemaah hari lebih ramai daripada itu. 

Perhimpunan umat Islam menunaikan ibadat haji adalah perhimpunan teramai manusia untuk melakukan satu-satu ibadat di muka bumi ini. Mereka memakai pakaian, mengucapkan perkataan, dan melakukan perbuatan yang sama ketika menunaikan ibadat haji.

Satu panorama paling mengusik minda ialah semua jemaah hari dalam berpakaian ihram melakukan rukun dan wajib haji tanpa membezakan keturunan, darjat kekayaan dan budaya hidup. Pakaian ihram melahirkan perasaan insaf dan sedar bahawa seluruh manusia sama di sisi Allah melainkan ketakwaan yang membezakan darjat manusia. 

Sesiapa yang mampu, terutama dalam soal kewangan, wajarlah menyegerakan perlaksanaan ibadat haji. Janganlah menggunakan alasan kononnya belum tiba seru seperti yang sering dijadikan alasan mereka yang mampu, tetapi masih tidak mahu menunaikan fardu haji.

Rasulullah pernah mengingatkan dalam sebuah hadisnya yang bermaksud: “Hendaklah kamu bersegera menunaikan haji, kerana sesungguhnya salah seorang daripada kamu tidak tahu suatu halangan yang akan merintanginya.”

Satu lagi perkara yang perlu difahami di kalangan umat Islam bahawa haji bukan sekadar satu ibadat, tetapi juga mendidik manusia agar mementingkan kehidupan di dunia ini iaitu mencari rezeki yang mencukupi dan seterusnya berusaha menyahut seruan haji.

Seperti semua maklum, belanja menunaikan haji agak besar. Ini memerlukan satu usaha yang gigih dan berterusan menyimpan wang yang secukupnya. Dengan kata lain, ibadat haji mempunyai kaitan dengan keupayaan ekonomi, sama juga dengan zakat. 

Melihat kepentingan ekonomi, tidak ada larangan untuk berdagang atau melakukan sesuatu usaha mencari rezeki ketika menunaikan ibadat haji. Namun, ia hendaklah dilakukan dengan tertib dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan Arab Saudi.

Firman Allah bermaksud: “Sebelumnya ada di antara kamu yang berasa bersalah jika melakukan perniagaan dan mencari rezeki pada musim haji. Sebenarnya, kamu tidak berdosa melakukan hal itu. Maka, berniagalah dengan cara-cara yang disyariatkan, carilah kurniaan dan nikmat Allah.” (Surah Al-Baqarah: 197)

Sesungguhnya, ibadat haji memberi makna yang cukup besar di dalam kehidupan seseorang Muslim. Di samping sebagai tanda pengabdian terhadap Allah dengan menunaikan salah satu Rukun Islam yang lima itu, ia juga menjadi cermin pembangunan peradaban manusia, keupayaan umat Islam dalam segi ekonomi dan hubungan sosial.